Sacerdotes:
Padre Bruce Orsborn (Párroco)
Padre Michael O’Connor (Vicario)
Padre Billy Zondler (Vicario)
Padre Corey Tufford (Vicario)

Diacono Ned Haiskell (Ingles)

Diacono Rolando Lujan (Español)

Administración:  
Kathryn Gray            760-744-1540 ext. 211Kgray@stmarksrcc.org

Personal de la Oficina:  office@stmarksrcc.org
Gaby Rios                  760-744-1540  grios@stmarksrcc.org
Aleydi Leyva             760-744-8261  aleyva@stmarksrcc.org

Directora de Ministerios Hispanos:  Verónica Talavera  760-744-1540  veronica@stmarksrcc.org 

Catecismo/ Formación de Fe K-8:
Teresa Gonzalez (Español)   760-744-1130 ext. 230   teresa@stmarksrcc.org
Laura Cortes (Inglés)  760-744-1130 ext. 222   lcortes@stmarksrcc.org

Confirmación: 

Roni Lobato Ventura: Youth Director: 
760-744-5429 rlobato@stmarksrcc.org
youth@smarksrcc.org

Sandra Torres:  Secretary   760-744-5429 storres@stmarksrcc.org

Mantenimiento:  Juan Gonzalez 
760-621-1307  stmarksmaintenance@stmarksrcc.org

Artículos del boletíngrios@stmarksrcc.org   760-471-1408